PRVNÍ KROK: Instalace autobaterie DRUHÝ KROK: Jak vyjmout autobaterii TŘETÍ KROK: Jak nainstalovat novou baterii ČTVRTÝ KROK: Recyklace baterie
← Instalace a výměna

TŘETÍ KROK: Jak nainstalovat novou baterii

Přečtěte si informace o bezpečné manipulaci s bateriemi

Pokud baterii instalujete ve vozidle, přesvědčte se, že je baterie ve vodorovné poloze. Ujistěte se, že se na místě určeném pro baterii nenacházejí žádné cizí předměty, jež by mohly poškodit dno nádoby baterie.

Držák baterie musí být řádně upevněn a dotažen. Nesmí být však utažen natolik, aby zdeformoval víko nebo nádobu baterie nebo způsobil jejich popraskání. Použijte utahovací moment, jenž je definován v příručce k vozidlu. Pokud není stanoven, použijte následující utahovací momenty:

  • Držák horního žebra nebo horního rámu: utáhnout momentem 3,39–5,65 Nm
  • Držák s drážkou: utáhnout momentem 6,78–9,04 Nm
  • Držák s výstupkem: utáhnout momentem 7,91–10,17 Nm
  • Uzemňovací kabel musí být k baterii připojen jako poslední.

Prověřte správnou polaritu baterie s ohledem na specifikaci vozidla. Polarita uzemnění je obvykle vyznačena. „Obrácená“ polarita může způsobit vážné poškození elektrického systému vozidla. Zapamatujte si, že kladný kónický kolík je delší než záporný.