PRVNÍ KROK: Instalace autobaterie DRUHÝ KROK: Jak vyjmout autobaterii TŘETÍ KROK: Jak nainstalovat novou baterii ČTVRTÝ KROK: Recyklace baterie
← Instalace a výměna

DRUHÝ KROK: Jak vyjmout autobaterii

Přečtěte si zvláštní instrukce v příručce. Před vyjmutím vysloužilé baterie si dobře zapamatujte umístění kladného pólu baterie a označte polaritu na kladný kabel, abyste předešli nesprávnému zapojení baterii.

Přečtěte si informace o bezpečné manipulaci s bateriemi

  1. Nejprve odstraňte svorku kabelu uzemnění. Toto opatření zabrání poškození instalace nebo baterie při náhodných zkratech způsobených nářadím.
  2. Pro odmontování kabelů použijte správnou velikost násadového nebo francouzského klíče.
  3. Zkontrolujte místo pro uložení baterie ohledně případného poškození nebo koroze. Ujistěte se, že místo pro uložení baterie i držák baterie nejsou mechanicky poškozeny a nevykazují známky koroze. Části napadené korozí mohou být očištěny vodou (do které bylo přidáno trochu amoniaku nebo jedlé sody) a očištěny hrubým kartáčem. Očištěné části musí být vysušeny a natřeny. Póly baterie nenatírejte.
  4. Očistěte a upevněte kabel uzemnění. Upevněte také startovací relé a kabely startéru.