PRVNÍ KROK: Instalace autobaterie DRUHÝ KROK: Jak vyjmout autobaterii TŘETÍ KROK: Jak nainstalovat novou baterii ČTVRTÝ KROK: Recyklace baterie
← Instalace a výměna

ČTVRTÝ KROK: Recyklace baterie

Přečtěte si informace o bezpečné manipulaci s bateriemi

  • Kontaktujte autoservis. Většina z nich přijímá staré baterie za účelem jejich recyklace a to i v případě, že jste baterii nezakoupili u nich
  • Kontaktujte prodejce, jenž prodává nové olověné elektrolytové baterie. Většina maloobchodních prodejen, které prodávají olověné elektrolytové autobaterie, také sbírá staré baterie za účelem jejich recyklace.
  • Nemůžete-li najít prodejce nebo autoservis, kteří by Vaši baterii přijali, kontaktuje recyklační centrum v blízkosti Vašeho bydliště. Tam by Vám měli být schopni doporučit vhodné zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu nebo recyklační dvůr.
  • Kontaktujte služby svozu komunálního odpadu a informujte se o pravidlech a datech sběru nebezpečného odpadu.