PRVNÍ KROK: Instalace autobaterie DRUHÝ KROK: Jak vyjmout autobaterii TŘETÍ KROK: Jak nainstalovat novou baterii ČTVRTÝ KROK: Recyklace baterie
← Instalace a výměna Muž spouští baterii do auta - jsou vidět pouze paže.

PRVNÍ KROK: Instalace autobaterie

Přečtěte si návod k použití Vašeho vozidla nebo doporučení výrobce týkající se originálního vybavení a doporučení týkající se následujících aspektů:

Velikostní třída baterie - velikost baterie, jež je nejvhodnější pro fyzické rozměry Vašeho vozidla. Do mnoha vozidel může být použito několik velikostních tříd.

Startovací proud za studena (Cold Cranking Amps) - CCA je kritickým parametrem pro dobrou startovací schopnost baterie. Je to počet ampérů, jež baterie může poskytovat po dobu 30 sekund při teplotě -17,8°C, dokud napětí baterie neklesne na nepoužitelnou úroveň.

Rezervní kapacita (RC) - pomáhá napájet elektrický systém Vašeho vozidla v případě, že selže alternátor. Určuje, kolik minut může baterie dodávat dostatečnou energii bez poklesu pod minimální úroveň napětí, nutnou pro provoz Vašeho vozu.

Pro startovací proud za studena a rezervní kapacitu obecně platí: čím vyšší, tím lepší. Nicméně, pokud žijete v zemi s chladným podnebím, je při výběru baterie rozhodujícím faktorem hodnota startovacího proudu za studena. A naopak, bydlíte-li v teplém podnebí, není pro Vás hodnota startovacího proudu za studena příliš důležitá.

Pokud hledáte baterii Deep Cycle vhodnou pro použití v lodích nebo obytných vozech, musíte vzít v úvahu také následující aspekty:

Typ zařízení, jež má být poháněno
Počet ampérů, jež potřebujete k pohánění zařízení
The Počet hodin, během nichž budete zařízení používat
Vynásobte ampéry hodinami, abyste určili požadovaný počet ampérhodin.
Odběr proudu zařízení (ampéry) x čas (hodiny) = Ah.

Plachetní jachta pluje po otevřené vodě

Příklad: rybářská loďka

Světla
Motor pro rybolov s vlečnými sítěmi
Echolokátor
Vysílačka
Celkem

10 x 5 = 50
1 x 5 = 5
3 x 5 = 15
1 x 5 = 5
75 AH*


*Hledejte baterii, jež dodá požadovaný počet Ah ve stanoveném čase a při daném napětí. Pro bezpečnostní rezervu zvyšte počet Ah o 20 %.