Jak nabíjet autobaterii Tipy pro bezpečné nabíjení Nouzové startování baterie
← Nabíjení Modré auto je startováno přes kabely - kabely jsou již připojeny

Tipy pro bezpečné nabíjení

Po delším období skladování (12 měsíců nebo více) bude potřeba baterii znovu nabít, pokud napětí na koncovkách poklesne pod doporučené napětí. Při nabíjení zajistěte svou bezpečnost a bezpečnost svých kolegů respektováním bezpečnostních tipů pro nabíjení (například používání ochranných brýlí).

Postup nabíjení automobilové baterie naleznete v příručce majitele auta a v návodu k použití nabíječky. Prostudujte si bezpečnostní pokyny, dodané k nabíječce. Pamatujte na to, že baterie obsahuje kyselinu sírovou, která může způsobit závažné poleptání, a směs plynného vodíku a kyslíku, která může být výbušná.

Bezpečné nabíjení

NIKDY NEZKOUŠEJTE NABÍT BATERII, ANIŽ BYSTE SI NEJPRVE PŘEČETLI INSTRUKCE K POUŽITÍ PŘÍSLUŠNÉ NABÍJEČKY. K instrukcím výrobce o nabíječce je navíc nutné dodržovat tato bezpečnostní opatření:

  • Používejte vždy řádnou ochranu očí, obličeje a rukou.
  • Nabíjejte baterie vždy v dobře větraném prostoru.
  • Udržujte ventily utažené a ve vodorovné poloze.
  • Před připojením kabelu nabíječky k baterii nastavte nabíječku a časový spínač do polohy „vypnuto“, abyste zabránili nebezpečnému jiskření.
  • Nikdy se nesnažte nabít baterii, jež je viditelně poškozená nebo zamrzlá.
  • Připojte kabely nabíječky k baterii; červený kladný (+) kabel ke kladnému (+) pólu a černý záporný (-) kabel k zápornému (-) pólu. Pokud se baterie nachází ve vozidle, připojte záporný kabel ke kostře motoru, jež slouží jako uzemnění. Ujistěte se, že je vypnuto zapalování a všechna elektrická zařízení. (Pokud má vozidlo kladné uzemnění, připojte ke kostře motoru kladný kabel).
  • Ujistěte se, že kabely nabíječky, jimiž je baterie připojena, nejsou poškozené, roztřepené nebo uvolněné.
  • Nastavte časový spínač, zapněte nabíječku a pomalu zvyšujte výkon nabíjení, dokud není dosaženo požadovaného proudu (v ampérech).
  • Pokud se baterie zahřeje na vysokou teplotu nebo dojde k prudkému unikání plynu nebo vytékání elektrolytu, snižte výkon nabíjení nebo nabíječku dočasně vypněte.
  • Před vyjmutím kabelů nabíječky z baterie vždy nejprve vypněte nabíječku, abyste zabránili nebezpečnému jiskření.

Další zdroje a materiály ke stažení:

Správná údržba a péče (PDF)

Průvodce testováním baterie (PDF)