Jak nabíjet autobaterii Tipy pro bezpečné nabíjení Nouzové startování baterie
← Nabíjení

Jak nabíjet autobaterii (NENABÍJEJTE baterie AGM a EFB, které vyžadují profesionální údržbu, viz Otestujte si svou baterii).

Doporučení pro nabíjení AGM Doporučení pro nabíjení zaplavených baterií

Pokyny k bezpečnému nabíjení baterie

 • Baterii úplně dobijte co nejdříve po každém vybití
 • Vždy zkontrolujte, zda je nabíječka pro baterii vhodná
 • Nikdy nepoužívejte nabíječku bez automatického vypínání
 • Doporučuje se elektronická nabíječka s kontrolovaným napětím, pokud možno na bázi profilu nabíjení IUoU
 • Nabíjení pro zamezení stratifikace kyseliny (není potřeba pro AGM)
 • Použití nabíječky s charakteristikou IU a s vyšším nabíjecím napětím (2,6 V/článek)
 • Toto intenzivní nabíjení je třeba používat pouze krátce, aby nedošlo ke ztrátě vody
 • Napětí v otevřeném okruhu po nabití by mělo být 2,12 - 2,13 V/článek
 • Pro každý rozdíl 0/1 V na 12,7 / 12,8 V je třeba baterii nabíjet 1 hodinu
 • Nikdy nenabíjejte zmrzlé baterie nebo baterie s teplotou vyšší než 45˚
 • Připojte kladnou koncovku baterie (+) ke kladné koncovce nabíječky a zápornou koncovku baterie k záporné koncovce nabíječky
 • Nabíječku nezapínejte, dokud není baterie úplně připojená
 • Když je nabíjení dokončeno, nejprve vypněte nabíječku
 • Přestaňte nabíjet, pokud se baterie zahřeje na vysokou teplotu nebo z ní uniká kyselina!
 • Při nabíjení zajistěte dobré větrání

Testování baterie

Nejlepším a nejsnadnějším způsobem testování baterie je použít voltmetr nebo multimetr ke změření klidového napětí. Když znáte přesné napětí, použijte tabulku uvedenou níže k určení nabití.

Schéma testování baterií se stavem schématu

Zajistěte, aby byla baterie nabitá

Aby bylo zajištěno, že baterie může napájet svojí startovací energií, musí být nejprve plně nabitá. Doporučený nabíjecí proud činí 10 % jmenovité kapacity v ampérech (např. 4 Ah baterie vyžaduje nabíjecí proud 0,4A [ampér]). Doporučujeme Vám zajistit, aby byla baterie před instalací plně nabitá, aby byla zajištěna její dlouhá životnost.

 • Nová baterie po aktivaci je nabita asi z 80 %.
 • Vždy se doporučuje počáteční nabití. Nikdy nenabíjejte rychle.
 • Podrobný popis jak baterii nabíjet naleznete v návodu k použití dodaném k baterii.