Jak nabíjet autobaterii Tipy pro bezpečné nabíjení Nouzové startování baterie
← Nabíjení Startování vozidla přes kabely s použitím nabité baterie VARTA

Nouzové startování baterie

NEJPRVE SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

A BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE V PŘÍRUČCE DODÁVANÉ SE STARTOVACÍMI KABELY A ŘIĎTE SE JIMI. POZOR - BATERIE PRODUKUJE VÝBUŠNÉ PLYNY!

Tyto instrukce jsou určeny ke zmírnění rizika výbuchu. Při práci s baterií se vždy vyvarujte manipulace s otevřeným ohněm, zdroji jiskření a kouření.

 • Obě baterie musejí mít stejné napětí (6, 12 atd. voltů).
 • Pokud vozidlo nouzově startujete, noste vždy ochranu očí a nikdy se nad baterií nenaklánějte.
 • Nikdy nouzově nestartujte poškozenou baterii; obě baterie před propojením startovacími kabely zkontrolujte.
 • Ujistěte se, že jsou uzávěry ventilů utažené a ve vodorovné poloze.
 • Ujistěte se, že se vozidla nedotýkají a že jsou oba spínače zapalování v poloze „vypnuto“.
 • Vypněte veškerá elektrická zařízení (rádio, ventilaci, stěrače, světla atd.).

Přesně dodržujte následující kroky.

 1. Připojte kladný (+) startovací kabel ke kladnému (+) pólu vybité baterie.
 2. Připojte druhý konec kladného (+) startovacího kabelu ke kladnému (+) pólu pomocné baterie.
 3. Připojte záporný (-) kabel k zápornému (-) pólu pomocné baterie.
 4. NAKONEC PŘIPOJTE ZÁPORNÝ (-) KABEL KE KOSTŘE MOTORU VOZIDLA S VYBITOU BATERIÍ, CO NEJDÁLE OD BATERIE A KARBURÁTORU.
 5. Ujistěte se, že jsou kabely mimo dosah vrtulí ventilátoru, řemenů a dalších pohyblivých částí obou motorů.
 6. Nastartujte vůz a odstraňte kabely v OPAČNÉM SLEDU, než jste je zapojovali.