Jak funguje baterie? Vybitá baterie Která baterie je pro mé auto? Anatomie baterie Bezpečnost při manipulaci s bateriemi Srovnání kapacity cyklu Instalace a plnění baterie VARTA® Powersports AGM Pojmy, definice a slovníček z oblasti baterií
← Základy o bateriích

Instalace a plnění baterie VARTA® Powersports AGM

Nedoporučujeme naše baterie VARTA® Powersports AGM naklánět nebo pokládat na bok při nabíjení. Tyto baterie jsou odolné vůči vylití a netěsnosti v úhlech do 45˚, pokud byly naplněny podle pokynů (tzn. byl ponechán čas 20 minut k absorpci kyseliny).

Plnění baterií VARTA® Powersports AGM