Tiráž

Clarios Germany GmbH & Co KG
Am Leineufer 51
30419 Hannover
Německo
Telefon: +49 (0) 511/975-0
Kontakt: info.emea@varta-automotive.com

Sídlo: Hannover
Registrační číslo: Hannover HRA 205413
Daňové identifikační číslo: DE 115 647 997

Partner odpovědný v neomezeném rozsahu: Clarios Germany Holding GmbH
Sídlo: Hannover
Registrační číslo: Hannover HRB 218503
Správní rada: Dr. Werner Benade, Bettina Koback, Dr. Christian Rosenkranz

Odpovědný editor: Julia Gramse
Telefon: +49 (0) 511/975-0

Zřeknutí se odpovědnosti

Při přípravě těchto webových stránek byla učiněna veškerá snaha poskytnout pokud možno co nejaktuálnější, pravdivé a srozumitelně podané informace. I přesto se zde mohou vyskytnout neúmyslně chybné informace. Clarios Germany GmbH & Co. KG se zříká zejména odpovědnosti za typografické chyby a za přesnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených na webových stránkách společnosti. Informace a údaje zveřejněné na serverech společnosti Clarios mohou být bez upozornění změněny. Služby, informace a údaje zveřejněné na webových stránkách společnosti Clarios jsou poskytovány „tak, jak jsou“ bez jakékoliv záruky.

V rozsahu, ve kterém jsou na webových stránkách společnosti Clarios obsaženy odkazy nebo vodítka na internetové webové stránky třetích stran, společnost Clarios nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za informace, komunikaci nebo materiály dostupné na takto odkazovaných webových stránkách nebo na jakýchkoliv odkazech obsažených na odkazované stránce. Výslovně prohlašujeme, že ne vždy nutně souhlasíme s obsahy a/nebo stanovisky třetích stran obsaženými na odkazovaných webových stránkách.

Používáním webových stránek společnosti Clarios přebíráte veškerá rizika spojená s použitím těchto webových stránek, včetně jakéhokoliv rizika pro váš počítač, software nebo data poškozená jakýmkoliv virem, softwarem nebo jakýmkoliv jiným souborem, který by mohl být přenesen nebo aktivován přes webové stránky společnosti Clarios nebo váš přístup na ně. Společnost Clarios nebude v žádném případě odpovědná za jakákoliv přímá, nepřímá, zvláštní, náhodná nebo závažná poškození včetně neomezených ztrát tržeb nebo výnosů vzniklých nebo jakýmkoliv způsobem souvisejících s použitím nebo zneužitím informací nebo nedostatku informací na webových stránkách společnosti Clarios.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics. Více informací naleznete na www.google.com/analytics.

Vyhledávač baterií VARTA®


Jste specialista? Pak využijte výhody našeho rozšířeného vyhledávače na VARTA Partner Portal.

Lokátor prodejce VARTA®

Najít další prodejce