Tiráž

Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA
Am Leineufer 51
30419 Hannover
Německo
Telefon: +49 (0) 511/975-02
Kontakt: info-cz@varta-automotive.com

Sídlo: Hannover
Registrační číslo: Hannover HRB 62427
Daňové identifikační číslo: DE 115 647 997

Partner odpovědný v neomezeném rozsahu: JCB Management GmbH
Sídlo: Hannover
Registrační číslo: Hannover HRB 62413
Správní rada: Johann-Friedrich Dempwolff, Jose Miguel Lopez Ascaso

Odpovědný editor: Julia Gramse
Telefon: +49 (0) 511/975-02

Webdesign, koncept a produkce

GTB
550 Town Center Drive
Dearborn, MI 48126, USA
Kontakt: jcisupport@gtb.com


Komise EU nabízí na jedné ze svých online platforem spotřebitelům možnost online řešení sporů (online dispute resolution, ODR). Tuto platformu je možné otevřít přes externí odkaz http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nejsme povinni se účastnit jednání v rámci řešení sporu před smírčí komisí a proto nejsme schopni nabízet účast u takovýchto jednání.

Zřeknutí se odpovědnosti

Při přípravě těchto webových stránek byla učiněna veškerá snaha poskytnout pokud možno co nejaktuálnější, pravdivé a srozumitelně podané informace. I přesto se zde mohou vyskytnout neúmyslně chybné informace. Společnost Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA se zříká zejména odpovědnosti za typografické chyby a za přesnost, úplnost a aktuálnost informací obsažených na webových stránkách společnosti. Informace a údaje zveřejněné na serverech společnosti Johnson Controls Autobatterie GmbH mohou být bez upozornění změněny. Služby, informace a údaje zveřejněné na webových stránkách společnosti Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA jsou poskytovány „tak, jak jsou“ bez jakékoliv záruky.

V rozsahu, ve kterém jsou na webových stránkách společnosti Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA obsaženy odkazy nebo vodítka na internetové webové stránky třetích stran, společnost Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za informace, komunikaci nebo materiály dostupné na takto odkazovaných webových stránkách nebo na jakýchkoliv odkazech obsažených na odkazované stránce. Výslovně prohlašujeme, že ne vždy nutně souhlasíme s obsahy a/nebo stanovisky třetích stran obsaženými na odkazovaných webových stránkách.

Použitím webových stránek společnosti Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA přebíráte veškerá rizika spojená s použitím těchto webových stránek, včetně jakéhokoliv rizika pro váš počítač, software nebo data poškozená jakýmkoliv virem, softwarem nebo jakýmkoliv jiným souborem, který by mohl být přenesen nebo aktivován přes webové stránky společnosti Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA nebo váš přístup na ně. Společnost Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA nebude v žádném případě odpovědná za jakákoliv přímá, nepřímá, zvláštní, náhodná nebo závažná poškození včetně neomezených ztrát tržeb nebo výnosů vzniklých nebo jakýmkoliv způsobem souvisejících s použitím nebo zneužitím informací nebo nedostatku informací na webových stránkách společnosti Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co KGaA.

Vyhledávač baterií VARTA®

Lokátor prodejce VARTA®

Najít další prodejce