Naše odhodlané úsilí v oblasti ochrany životního prostředí

Malá holčička se usmívá, sedí v autě, a se zavřenýma očima chová plyšového medvídka Společnost Clarios se aktivně soustřeďuje na inovativní postupy a iniciativy s cílem podporovat trvale udržitelný rozvoj ve světě. Náš závazek vůči životnímu prostředí a úsilí o jeho ochranu dokládají postupy snižování produkce odpadu a jiné odpovědné výrobní procesy, které jsou odedávna důležitou součástí naší podnikové odpovědnosti. Klíčovým opatřením je v současnosti náš program ecosteps®, který zajišťuje řádnou likvidaci a recyklaci vysloužilých olověných baterií s elektrolytem. Snažíme se o neustálou minimalizaci dopadů na životní prostředí zlepšováním výkonnosti našich zařízení, prosazováním trvale udržitelných postupů v rámci našeho dodavatelského řetězce a odpovědného využívání přírodních zdrojů a surovin.

Udržitelný byznys pro následující generace

Ve společnosti Clarios stále usilujeme o zvýšení povědomí o životním prostředí a odpovědnosti za jeho ochranu. Udržitelnost je zásadním aspektem promítajícím se ve všech našich činnostech. Díky našim výrobním zařízením, ve kterých využíváme prvotřídní technologie a příkladné postupy, jsme schopni při výrobě a recyklaci dodržovat vysoké standardy v oblasti zdraví, bezpečnosti a v oblasti omezení dopadů na životní prostředí a jeho ochrany. Naše úsilí o udržitelnost se projevuje v inovacích v oblasti pokročilých baterií pro hybridní vozidla a elektromobily. Zásobujeme také trh s náhradními díly posledními technologickými novinkami a pomáháme tak našim zákazníkům šetřit energii, snižovat znečištění životního prostředí i spotřebu paliva a rovněž zajišťujeme možnost recyklace.

Vedeme v oblasti recyklace olověných baterií s kyselinovým elektrolytem

Inovativní a technologicky vyspělé výrobní procesy znamenají, že se z každé automobilové baterie VARTA® recykluje až 99 % olova. Kdykoli zakoupíte některý z našich produktů, můžete si být jisti, že pomáháte chránit cenné zdroje a současně profitujete z efektivity, jakou recyklace přináší.

Společnost Clarios se s hrdostí spolupodílela na vývoji uzavřeného recyklačního systému, jednoho z nejúspěšnějších projektů v oblasti recyklace na světě. A díky neocenitelnému příspěvku našich zákazníků jsme mohli přispět k tomu, že olověné automobilové baterie s elektrolytem patří k nejčastěji recyklovanému koncovému produktu v USA s podílem sběru vysloužilých výrobků nad 97 %.

Nejpokročilejší recyklační centrum Clarios v Evropě zahájilo svou činnost již v roce 1905 v německém Krautscheidu. Momentálně prochází kompletní renovací, aby mohlo do budoucna fungovat ještě efektivněji.
Navštivte Clarios, kde se dozvíte více o recyklaci.

ecosteps®: zodpovědná, trvale udržitelá cesta k recyklaci baterií

Náš účinný recyklační program ecosteps je nejnovější logický krok v našem snažení o zachování přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí. Tento program v současnosti zaváděný v mnoha evropských zemích byl vytvořen s cílem řádně likvidovat a recyklovat vysloužilé baterie a Vy si můžete být jisti, že veškeré olovo z Vaší baterie bude znovu využito a veškeré požadavky právních předpisů v této oblasti budou splněny. To je důvod, proč se mnoho servisů v celé Evropě programu účastní a funguje jako oficiální sběrné místo.

Vyhledávač baterií VARTA®


Jste specialista? Pak využijte výhody našeho rozšířeného vyhledávače na VARTA Partner Portal.

Lokátor prodejce VARTA®

Najít další prodejce