Vytvořit váš účet na VARTA® Partner Portal

Tento formulář slouží ke sběru Vašeho jména a Vašich kontaktních údajů. Prostudujte si laskavě naše Zásady uchování soukromí, kde se dozvíte, jak zacházíme s údaji, které jste nám poskytli, a jak je chráníme.


*Souhlasím s podmínkami
Ano, přeji si dále dostávat sdělení z oblasti prodeje a marketinku a novinky o produktech a značkách od VARTA.

Ne, nepřeji si dále dostávat sdělení z oblasti prodeje a marketinku a novinky o produktech a značkách od VARTA.

Vytvořit

Vyplněním tohoto formuláře a označením políčka „Přihlásit s k odběru“ potvrzujete, že jste si prostudovali a pochopili naše podmínky zachování soukromí a používání cookies a přijímáte je.

Přečtěte si naše Zásady uchování soukromí

Ochrana osobních údajů

Shromažďujeme, používáme a ukládáme osobní údaje výhradně v rámci působnosti ustanovení platných zákonů o ochraně osobních údajů. Zadané údaje jsou ukládány a používány výhradně k realizaci VARTA® Partner Portal na této webové stránce. Když odvoláte svůj souhlas s uchováváním, údaje budou smazány. Bez vašeho souhlasu je nezpřístupníme třetím stranám ani je nepoužijeme k účelům inzerce. Vyzýváme vás, abyste si také přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů, na něž je v těchto Podmínkách uveden odkaz a naleznete je na naší webové stránce.

Obsah stránky

Webová stránka obsahuje obchodní známky, známky služeb, materiály chráněné autorským právem a další obsah, který vlastníme, jsme držitelem licence na něj nebo jej používáme se svolením. Jsme výhradním vlastníkem práv a titulů k obsahu, včetně všech autorských práv, obchodních známek a dalších práv k duševnímu vlastnictví. Nesmíte ukládat, pozměňovat, kopírovat, publikovat, zobrazovat, přenášet, upravovat a žádným způsobem využívat obsah bez našeho předchozího písemného svolení. Vyhrazujeme si právo změnit jakýkoli a celý obsah této stránky bez předchozího upozornění.

Vyloučení záruk

Při přípravě této stránky bylo vynaloženo veškeré možné úsilí k poskytnutí aktuálních, správných a jasně vyjádřených informací. V informacích se přesto mohou nacházet chyby vzniklé nedopatřením. Služby, informace a údaje zpřístupněné na naší webové stránce jsou poskytovány „tak jak jsou“ bez záruk jakéhokoli druhu.


V rámci rozsahu jak jsou odkazy nebo tipy na internetové stránky třetích stran obsaženy na naší webové stránce nepřijímáme žádnou odpovědnost ani ručení za žádné informace, sdělení ani materiály dostupné na takto odkazovaných stránkách ani za žádný odkaz obsažený na odkazované stránce. Výslovně prohlašujeme, že nemusíme nutně sdílet obsah a názory jakékoli třetí strany, odkaz na niž je obsažen na této internetové stránce.


Používáním naší webové stránky přijímáte veškerá rizika, spojené s používáním této stránky, včetně veškerých rizik poškození vašeho počítače, softwaru nebo dat jakýmkoli virem, softwarem nebo jakýmkoli jiným souborem, který by mohl být přenášen nebo aktivován prostřednictvím naší webové stránky nebo vašeho přístupu na ni. V žádném případě nemůžeme odpovídat za žádné přímé, nepřímé, speciální, náhodné nebo následné škody, mimo jiné za ztrátu příjmů nebo ztrátu zisku v důsledku či ve spojení s jakýmkoli použitím nebo zneužitím informací nebo nedostatkem informací na této webové stránce.

Vyhledávač baterií VARTA®


Jste specialista? Pak využijte výhody našeho rozšířeného vyhledávače na VARTA Partner Portal.

Lokátor prodejce VARTA®

Najít další prodejce